Ánh sáng có vai trò quan trọng nhất đối với bộ phận của cây:

A.

thân.

B.

hoa.

C.

lá.

D.

quả.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

lá.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương cá thể và quần thể sinh vật 40 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...