Ánh sáng chiếu vào hai khe trong thí nghiệm Y- âng là ánh sáng đơn sắc có bước sóng X. Tại một điểm M nằm trong vùng giao thoa trên màn cách vân trung tâm là 2,16 mm có hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe đến đó bằng $1,62\mu m$. Nếu bước sóng $\lambda =0,6\mu m$ thì khoảng cách giữa 5 ván sáng kể tiếp bằng

A. 1,6 mm.
B. 3,2 mm.
C. 4 mm.
D. 2 mm.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...