Ảnh qua kính lúp là

A.

ảo, nhỏ hơn vật.

B.

ảo, ở xa thấu kính hơn vật.

C.

ảo, ngược chiều và lớn hơn vật.

D.

thật, cùng chiều và lớn hơn vật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ảo, ở xa thấu kính hơn vật.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...