Ảnh qua kính lúp là

A.

ảo, nhỏ hơn vật.

B.

ảo, ở xa thấu kính hơn vật.

C.

ảo, ngược chiều và lớn hơn vật.

D.

thật, cùng chiều và lớn hơn vật.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...