Ảnh qua kính lúp là

A.

ảo, nhỏ hơn vật.

B.

ảo, ở xa thấu kính hơn vật.

C.

ảo, ngược chiều và lớn hơn vật.

D.

thật, cùng chiều và lớn hơn vật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ảo, ở xa thấu kính hơn vật.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...