Ảnh hưởng sâu sắc nhất đến hoạt động của giao thông vận tải chính là:

A.

Cơ sở hạ tầng.

B.

Phương tiện kĩ thuật.

C.

Chuyên môn người lao động.

D.

Tính thất thường khí hậu, thời tiết.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...