Ảnh hưởng lớn nhất của tình trạng di dân tự do đến các thành phố lớn là góp phần

A.

làm tăng nguồn thu ngân sách cho các thành phố

B.

làm quy mô dân số thành phố tăng lên

C.

làm các vùng nông thôn trở nên vắng vẻ

D.

làm tăng sức ép đối với vấn đề việc làm và môi trường ở đô thị.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...