Ảnh hưởng của Biển Đông đến khí hậu nước ta là:

A.

Làm tăng nhiệt độ vào mùa hè.

B.

Làm khí hậu mang tính dải dương điều hòa hơn.

C.

Làm giảm nhiệt độ vào mùa đông.

D.

Làm phức tạp thêm thời tiết khí hậu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...