Ảnh hoạt nghiệm sau mô tả chuyển động của quả banh trên mặt phẳng. Máy chụp ảnh cứ sau mỗi giây chụp một ảnh.

Đồ thị nào sau đây diễn tả vận tốc của quả banh theo thời gian là hợp lí nhất?

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 5

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...