Ảnh của một vật thật được tạo bởi một thấu kính hội tụ không bao giờ

A.

là ảnh thật lớn hơn vật.

B.

cùng chiều với vật.

C.

là ảnh ảo nhỏ hơn vật.

D.

là ảnh thật nhỏ hơn vật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Là ảnh ảo nhỏ hơn vật.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...