Ảnh của một vật thật được tạo bởi một thấu kính hội tụ không bao giờ

A.

là ảnh thật lớn hơn vật.

B.

cùng chiều với vật.

C.

là ảnh ảo nhỏ hơn vật.

D.

là ảnh thật nhỏ hơn vật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Là ảnh ảo nhỏ hơn vật.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...