Ảnh của một vật hiện trên màn bởi thấu kính mỏng có chiều cao là a. Di chuyển  thấu kính lại gần màn, ở vị trí thứ hai thấu kính cho ảnh trên màn có chiều cao là b. Chiều cao của vật là

A.

(a + b).

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

.

Gọi x là chiều cao vật: vật thật - ảnh thật.

          .

Lúc sau: . Do tính chất đối xứng của thấu kính ta có:

d2' = d1; d2 = d1   hay .

Từ đó: x = .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...