Anh chiêm vùng lãnh thổ nào của nước Đức theo thỏa thuận tại Hội nghị Pốtxđam?

A.

Vùng lãnh thố phía Tây.

B.

Vùng lãnh thổ Tây Bắc.

C.

Vùng lãnh thổ phía Đông.

D.

Một phần vùng lãnh thổ phía Tây

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vùng lãnh thổ Tây Bắc.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...