Anh chiêm vùng lãnh thổ nào của nước Đức theo thỏa thuận tại Hội nghị Pốtxđam?

A.

Vùng lãnh thố phía Tây.

B.

Vùng lãnh thổ Tây Bắc.

C.

Vùng lãnh thổ phía Đông.

D.

Một phần vùng lãnh thổ phía Tây

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vùng lãnh thổ Tây Bắc.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai( 1945 – 1949) 20 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...