Ảnh ảo của một vật được tạo bởi thấu kính hội tụ và được tạo bởi thấu kính phân kì giống nhau ở chỗ

A.

đều ngược chiều với vật.

B.

đều cùng chiều với vật.

C.

đều lớn hơn vật.

D.

đều nhỏ hơn vật.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...