Ảnh ảo của một vật được tạo bởi thấu kính hội tụ và được tạo bởi thấu kính phân kì giống nhau ở chỗ

A.

đều ngược chiều với vật.

B.

đều cùng chiều với vật.

C.

đều lớn hơn vật.

D.

đều nhỏ hơn vật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đều cùng chiều với vật.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...