Ảnh ảo của một vật được tạo bởi thấu kính hội tụ và được tạo bởi thấu kính phân kì giống nhau ở chỗ

A.

đều ngược chiều với vật.

B.

đều cùng chiều với vật.

C.

đều lớn hơn vật.

D.

đều nhỏ hơn vật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đều cùng chiều với vật.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...