Anđehit có tính oxi hóa khi tác dụng với chất nào?

A.

H2 (xt, t°).

B.

AgNO3/NH3.

C.

KMnO4.

D.

O2 (xt, t°).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

H2 (xt, t°).

R-CH=O + R -CH2-.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...