Ancol và amin nào sau đây cùng bậc?

A.

(CH3)2CHOH và (CH3)2CHNH2.

B.

(CH3)3COH và (CH3)3CNH2.

C.

C6H5NHCH3 và C6H5CH(OH)CH3.

D.

(C6H5)2NH và C6H5CH2OH.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải chi tiết - 20 phút - Đề số 4

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...