Ancol và amin nào sau đâu cùng bậc?

A.

img1và img2.

B.

img1và img2.

C.

img1và img2.

D.

img1 và img2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương pháp: Nắm được khái niệm bậc ancol và bậc amin: + Bậc ancol: là bậc của C mà nhóm -OH gắn vào. + Bậc amin: là số gốc hidrocabon gắn vào nguyên tử N.

Hướng dẫn giải: A. Ancol bậc 2, amin bậc 2.

B. Ancol bậc 1, amin bậc 2.

C. Ancol bậc 3, amin bậc 1.

D. Ancol bậc 3, amin bậc 1.

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...