Ancol etylic được điều chế từ tinh bột bằng phương pháp lên men với hiệu suất toàn bộ quá trình là 90%. Hấp thụ toàn bộ khí CO 2 sinh ra vào dung dịch Ca(OH) 2 , thu được 330 gam kết tủa và dung dịch X. Biết khối lượng dung dịch X giảm so với khối lượng dung dịch Ca(OH) 2 ban đầu là 132 gam. Khối lượng tinh bột đem lên men là ?

A.

405 gam.

B.

202,5 gam.

C.

435 gam.

D.

345 gam.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...