Ăn mòn điện hoá và ăn mòn hoá học khác nhau ở điểm:

A.

Kim loại bị phá huỷ.

B.

Có sự tạo dòng điện.

C.

Kim loại có tính khử bị ăn mòn.

D.

Có sự tạo dòng điện, đồng thời kim loại có tính khử mạnh hơn bị ăn mòn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Có sự tạo dòng điện, đồng thời kim loại có tính khử mạnh hơn bị ăn mòn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...