Ăn mòn điện hoá và ăn mòn hoá học khác nhau ở điểm:

A.

Kim loại bị phá huỷ.

B.

Có sự tạo dòng điện.

C.

Kim loại có tính khử bị ăn mòn.

D.

Có sự tạo dòng điện, đồng thời kim loại có tính khử mạnh hơn bị ăn mòn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Có sự tạo dòng điện, đồng thời kim loại có tính khử mạnh hơn bị ăn mòn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...