Ấn Độ tuyên bố độc lập và thành nước Cộng hòa vào thời gian nào?

A.

Ngày 15 - 8 - 1947.

B.

Ngày 30 - 1 - 1948.

C.

Tháng 4 - 1947.

D.

Ngày 26 - 1 - 1950.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ngày 26 - 1 - 1950.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...