Ấn Độ trở thành một trong những cường quốc sản xuất phần  mềm lớn nhất thế giới nhờ vào cuộc cách mạng gì?

A.

Cuộc "cách mạng xanh"

B.

Cuộc "cách mạng chất xám"

C.

Cuộc cách mạng trong giao thông liên lạc

D.

Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...