Ấn Độ thử thành công bom nguyên tử khi nào?

A.

Năm 1975

B.

Năm 2000.

C.

Năm 1996.

D.

Năm 1974.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...