Ấn Độ thử thành công bom nguyên tử khi nào?

A.

Năm 1975

B.

Năm 2000.

C.

Năm 1996.

D.

Năm 1974.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Năm 1974.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...