Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam khi nào?

A.

Ngày 26 - 1 - 1950.

B.

Năm 1972.

C.

Năm 1974.

D.

Ngày 7 - 1 - 1972.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ngày 7 - 1 - 1972.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...