Ấn Độ tách thành hai quốc gia khi nào?

A.

Ngày 22 - 2 - 1946.

B.

Ngày 31 - 1 - 1948.

C.

Ngày 26 - 1 - 1950.

D.

Ngày 15 - 8 - 1947.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ngày 15 - 8 - 1947.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Các Nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 - 2000) 20 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...