Ấn Độ phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên quỹ đạo trái đất bằng tên lửa của mình vào thời gian nào?

A.

Năm 1975.

B.

Năm 1974.

C.

Năm 2002.

D.

Năm 1996.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...