Amoniac phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây (các điều kiện coi như có đủ)

 

A.

HCl, O2, Cl2, CuO, dung dch AlCl3

B.

H2SO4, PbO, FeO, NaOH

 

C.

HCl, KOH, FeCl3, Cl2

D.

KOH, HNO3, CuO, CuCl2

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

HCl, O2, Cl2, CuO, dung dch AlCl3

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...