Amoniac phản ứng được với nhóm các chất nào sau đây (các điều kiện coi như có đủ)?

A.

O2, Cl2, CuO, HCl, AlCl3.

B.

Cl2, FeCl3, KOH, HCl.

C.

FeO, PbO, NaOH, H2SO4.

D.

CuO, KOH, HNO3, CuCl2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

O2, Cl2, CuO, HCl, AlCl3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...