Amoniac phản ứng được với nhóm các chất nào sau đây (các điều kiện coi như có đủ)?

A.

O2, Cl2, CuO, HCl, AlCl3.

B.

Cl2, FeCl3, KOH, HCl.

C.

FeO, PbO, NaOH, H2SO4.

D.

CuO, KOH, HNO3, CuCl2.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...