Aminoaxit X chứa một nhóm -NH2. Cho 7,5 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 11,15 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là: 

A.

H2NCH2COOH.

B.

H2NCH2CH2COOH.

C.

CH3CH(NH2)COOH.

D.

H2NCH2CH2CH2COOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

H2NCH2COOH.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...