Aminoaxit mạch thẳng X có nguồn gốc thiên nhiên, có dạng H2NR(COOH)2. Khi cho 0,15 mol X tác dụng hết với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28,65 gam muối khan. Tên gọi của X là:

A.

Axit 2-aminopropanđioic.

B.

Axit 2-aminobutanđioic.

C.

Axit 2-aminopentanđioic.

D.

Axit 3-aminopentanđioic.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Axit 2-aminopentanđioic.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải chi tiết - 20 phút - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...