Amino axit X chứa một nhóm chức amin bậc một trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn một lượng C thu được CO2 và N2 theo tỉ lệ thể tích là 4 : 1. X có công thức cấu tạo là:

A.

H2N-CH2-COOH.

B.

H2N-(CH2)2-COOH.

C.

HOOC-CH(NH2)-COOH.

D.

H2N-(CH2)3-COOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

H2N-CH2-COOH.

Trong X có 1 nhóm -NH2 Có 2 nguyên tử C. Vậy X là H2NCH2COOH.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...