Amin có tính bazơ do nguyên nhân nào sau đây?

A.

Amin tan nhiều trong nước.

B.

Có nguyên tử N trong nhóm chức.

C.

Nguyên tử N còn có cặp electron tự do có thể nhận proton.

D.

Phân tử amin có liên kết hiđro với nước.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...