Amin có tính bazơ do nguyên nhân nào sau đây?

A.

Amin tan nhiều trong nước.

B.

Có nguyên tử N trong nhóm chức.

C.

Nguyên tử N còn có cặp electron tự do có thể nhận proton.

D.

Phân tử amin có liên kết hiđro với nước.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Nguyên tử N còn có cặp electron tự do có thể nhận proton.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...