Âm sắc là một đặc tính sinh lí của âm được hình thành dựa vào các đặc tính của âm là:

A.

Biên độ và tần số.

B.

Tần số và bước sóng.

C.

Biên độ và bước sóng.

D.

Cường độ và tần số.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...