Âm sắc là một đặc tính sinh lí của âm được hình thành dựa vào các đặc tính của âm là:

A.

Biên độ và tần số.

B.

Tần số và bước sóng.

C.

Biên độ và bước sóng.

D.

Cường độ và tần số.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...