Âm sắc là một đặc tính sinh lí của âm được hình thành dựa vào các đặc tính của âm là:

A.

Biên độ và tần số.

B.

Tần số và bước sóng.

C.

Biên độ và bước sóng.

D.

Cường độ và tần số.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Biên độ và tần số.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...