Âm mưu cơ bản của Chiến lược Chiến tranh đặc biệt là gì?

A.

Đưa quân đồng minh của Mĩ vào miền Nam Việt Nam.

B.

Đưa cố vấn Mĩ ào ạt vào miền Nam.

C.

Dùng người Việt đánh người Việt

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...