Âm mưu cơ bản của Chiến lược Chiến tranh đặc biệt là gì?

A.

Đưa quân đồng minh của Mĩ vào miền Nam Việt Nam.

B.

Đưa cố vấn Mĩ ào ạt vào miền Nam.

C.

Dùng người Việt đánh người Việt

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Dùng người Việt đánh người Việt

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...