Âm đầu “gi” có thể điền vào chỗ chấm nào trong các từ còn khuyết dưới đây ?

A.

…óng …ả

B.

…ung …inh

C.

…ập …ờn

D.

…ản …ị

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...