Al(OH)3 không tan trong dung dịch nào sau đây?

A.

KHSO4

B.

H2SO4.

C.

Na2CO3

D.

NH3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

NH3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...