Alen là:

A.

một trạng thái của một gen trội.

B.

một trạng thái của một gen.

C.

hai gen cùng nằm trên một lôcut.

D.

một gen có vị trí nào đó trên NST

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...