Alen là:

A.

một trạng thái của một gen trội.

B.

một trạng thái của một gen.

C.

hai gen cùng nằm trên một lôcut.

D.

một gen có vị trí nào đó trên NST

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

một trạng thái của một gen.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...