Alanin có thể phản ứng với các chất nào sau đây?

A.

Ba(OH)2, CH3OH, CH2NH2-COOH.

B.

HCl, Cu, CH3NH2.

C.

C2H5OH, FeCl2, Na2SO4.

D.

H2SO4, CH3-CH=O, H2O.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ba(OH)2, CH3OH, CH2NH2-COOH.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...