Al2O3 phản ứng được với hai dung dịch

A.

NaOH, HCl

B.

KCl, NaNO3

C.

NaCl, H2SO4

D.

Na2SO4, KOH

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

lý thuyết

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...