Al2O3 phản ứng được với hai dung dịch

A.

NaOH, HCl

B.

KCl, NaNO3

C.

NaCl, H2SO4

D.

Na2SO4, KOH

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...