Al2O3 phản ứng được với hai dung dịch

A.

NaOH, HCl

B.

KCl, NaNO3

C.

NaCl, H2SO4

D.

Na2SO4, KOH

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

lý thuyết

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...