Al có khả năng dẫn điện, dẫn nhiệt tốt là do cấu tạo mạng và mật độ electron như sau:

A.

Mạng lập phương tâm khối; mật độ electron tương đối nhỏ.

B.

Mạng lập phương tâm diện; mật độ electron tương đối lớn. 

C.

Mạng lục giác đều; mật độ electron tương đối lớn.

D.

Mạng lập phương tâm khối; mật độ electron tương đối lớn.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...