Al có khả năng dẫn điện, dẫn nhiệt tốt là do cấu tạo mạng và mật độ electron như sau:

A.

Mạng lập phương tâm khối; mật độ electron tương đối nhỏ.

B.

Mạng lập phương tâm diện; mật độ electron tương đối lớn. 

C.

Mạng lục giác đều; mật độ electron tương đối lớn.

D.

Mạng lập phương tâm khối; mật độ electron tương đối lớn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Mạng lập phương tâm diện; mật độ electron tương đối lớn. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...