Al có khả năng dẫn điện, dẫn nhiệt tốt là do cấu tạo mạng và mật độ electron như sau:

A.

Mạng lập phương tâm khối; mật độ electron tương đối nhỏ.

B.

Mạng lập phương tâm diện; mật độ electron tương đối lớn. 

C.

Mạng lục giác đều; mật độ electron tương đối lớn.

D.

Mạng lập phương tâm khối; mật độ electron tương đối lớn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Mạng lập phương tâm diện; mật độ electron tương đối lớn. 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...