Ai là tác giả bài thơ "khi con tu hú"?

A.

Tế Hanh

B.

Thế Lữ

C.

Tố Hữu

D.

Vũ Đình Liên

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...