Ai là người trực tiếp nghiên cứu, phê phán chỉ đạo kế hoạch tác chiến từ Trung ương đến địa phương phục vụ cho chiến dịch Biên giới thu - đông 1950?

A.

Trường Trinh

B.

Võ Nguyên Giáp

C.

Phạm Văn Đồng

D.

Hồ Chí Minh

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Hồ Chí Minh

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...