Ai là người nhờ đồng đội chặt cánh tay bị thương rồi tiếp tục xông lên phá lô cốt địch trong Chiến dịch Biên giới thu-đông 1950?

A.

La Văn Cầu

B.

Trần Cừ 

C.

Triệu Thị Soi 

D.

Đinh Thị Dậu 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

La Văn Cầu

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...