Ai là người lên nắm quyền Tổng thống ở Nga năm 2000?

A.

B. Enxin.

B.

 V. Putin.

C.

D. Medvedev.

D.

S.Ste-pha-xin.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 V. Putin.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...